Diagnostyka nietolerancji histaminy

Nietolerancja histaminy to stan spowodowany nagromadzeniem się histaminy w organizmie. Diagnostyka nietolerancji histaminy może być często utrudniona z uwagi na to, że jej objawy są bardzo zróżnicowane i często niespecyficzne.

Na tę chwilę nie ma jednoznacznego schematu diagnostycznego tej dolegliwości. Jak sprawdzić zatem, czy mamy nietolerancję histaminy? Diagnostyka nietolerancji histaminy w pierwszej kolejności powinna obejmować dobrze przeprowadzony wywiad kliniczny, który określi rodzaj i nasilenie objawów. Z reguły u jednego pacjenta występuje kilka symptomów jednocześnie (minimum 2) i pojawiają się one w czasie krótszym niż 4 godz. od spożycia pokarmu bogatego w histaminę. W oparciu o dostępne dane można rozważyć poniższe postępowanie w diagnostyce nietolerancji histaminy.

Możliwe u jednego pacjenta jednoczesne występowanie alergii IgE zależnej oraz nietolerancji histaminy.
Możliwe u jednego pacjenta jednoczesne występowanie alergii IgE zależnej oraz nietolerancji histaminy.

Nietolerancja histaminy – do jakiego lekarza się udać?

Często pacjenci zastanawiają się do jakiego lekarza udać się w przypadku podejrzenia nietolerancji histaminy.

Z uwagi na podobieństwo objawów nietolerancji histaminy do klasycznej alergii, w pierwszej kolejności powinniśmy odwiedzić alergologa, który na wstępie, poprzez odpowiednie testy alergiczne sprawdzi, czy nasze objawy są związane z alergią IgE-zależną czy też nie i być może jest to właśnie nietolerancja histaminy.

ikona-lekarz
ikona-lekarz

Warto jednak zaznaczyć, że u jednego pacjenta może występować zarówno alergia, jak i nietolerancja histaminy.

Dodatkowym wsparciem diagnostycznym dla alergologa może być zmodyfikowana wersja punktowego testu skórnego (PTS) z oceną bąbla pohistaminowego po upływie 50 min (a nie standardowo po 20 min) od momentu skórnego podania histaminy. Pacjenci z objawami nietolerancji histaminy wykazują opóźnione wchłanianie bąbla, co wskazuje na zmniejszoną zdolność degradacji histaminy.

Poza diagnostyką alergii, lekarz w zależności od dolegliwości powinien wykluczyć także inne potencjalne przyczyny objawów związanych ze wzrostem histaminy we krwi, w tym przede wszystkim mastocytozę układową, poprzez oznaczenie tryptazy we krwi.

Ważne jest również określenie czy pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą hamować aktywność oksydazy diaminowej DAO, czyli enzymu, który jest odpowiedzialny za rozkład histaminy dostarczanej wraz z pożywieniem.

Lekarz może zalecić także zastosowanie przez kilka dni diety niskohistaminowej, czyli diety wykluczającej pokarmy, które zawierają wysoki poziom histaminy. Poprawa objawów po zastosowaniu takiej diety wskazuje na rozpoznanie nietolerancji histaminy.

Oznaczanie poziomu DAO we krwi

Stosunkowo nowym testem diagnostycznym, który może być pomocny w diagnostyce nietolerancji histaminy jest oznaczenie poziomu DAO we krwi.

Przyjmuje się, że próg aktywności DAO w surowicy, przy którym należy podejrzewać nietolerancję histaminy wynosi 10 U/ml. Zatem wyniki poniżej 10 U/ml wskazują na niedobór DAO, a co za tym idzie zmniejszony rozkład histaminy w organizmie i tym samym rozwój objawów związanych z nietolerancją histaminy. Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od laboratorium wartości referencyjne (normy) DAO mogą się nieznacznie różnić. Sprawdzaj zawsze swój wynik, z normami laboratorium, w którym wykonujesz test.

Niedobór DAO może być dziedziczny, a nie migrena sama w sobie.

Niedobór DAO można również oznaczyć genetycznie

Badanie polecane jest szczególnie osobom, u których stwierdza się „dziedziczność” objawów charakterystycznych dla nietolerancji histaminy.

Dla przykładu – pacjent cierpiący na migreny zgłasza, że np. mama i babcia także miewały silne bóle głowy. Wskazuje to, że właśnie niedobór DAO może być dziedziczny, a nie migrena sama w sobie. Gen AOC1 jest odpowiedzialny za kodowanie enzymu DAO. Istnieją różne warianty genu AOC1, które mogą mieć wpływ na zmniejszoną aktywność DAO, a co za tym idzie, możliwość rozkładu histaminy w organizmie. Test jest nieinwazyjny i polega na pobraniu próbki (wymaz) z błony śluzowej policzka. Wynik przedstawia warianty genetyczne genu AOC1 u pacjenta, a także na podstawie uzyskanych wyników interpretację poziomu aktywności DAO.

Podsumowując, oznaczenie poziomu DAO we krwi i/lub wariantów (polimorfizmów) genu AOC1 mogą stanowić ważne biomarkery w diagnostyce nietolerancji histaminy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak postępować w przypadku potwierdzenia u Ciebie nietolerancji histaminy przejdź tutaj. 

Piśmiennictwo:
1. Comas-Basté O, Sánchez-Pérez S, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla M, Vidal-Carou MDC. Histamine Intolerance: The Current State of the Art. Biomolecules. 2020;10(8):1181
2. Hrubisko M, Danis R, Huorka M, Wawruch M. Histamine Intolerance-The More We Know the Less We Know. A Review. Nutrients. 2021 Jun 29;13(7):2228
3. Schnedl WJ, Enko D. Histamine Intolerance Originates in the Gut. Nutrients. 2021 Apr 12;13(4):1262.
4. Mušič E., Korošec P., Šilar M., Adamič K., Košnik M., Rijavec M. Serum diamine oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance. Wien. Klin. Wochenschr. 2013;125:239–243.
5. Manzotti G., Breda D., Di Gioacchino M., Burastero S.E. Serum diamine oxidase activity in patients with histamine intolerance. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2016;29:105–111.

Suplement diety DAOPRO    zawiera naturalną oksydazę diaminową (DAO).
Przeznaczony jest dla osób z objawami nietolerancji histaminy. Pozwala uzupełnić niewystarczającą ilość enzymu DAO w organizmie i dzięki temu wyciszyć objawy.
ZAMÓW DARMOWE PRÓBKI
DARMOWE PRÓBKI DAOPRO
Zapisz się, by otrzymać darmowe próbki suplementu diety DAOPRO
Akceptuję regulamin*
*Wymagana akceptacja regulaminu

Miralex Sp. z.o.o

NIP 764-000-13-60, REGON 004610793
wpis przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

NIP 764-000-13-60, REGON 004610793 wpis przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

+48 61 832 90 60
bok@nietolerancjahistaminy.pl